Specialsport.dk

Aktivitetsdeltager / Activity participant

Fantastisk at du har lyst til at følges med Specialsport.dk :). Som registreret aktivitetsdeltager får du adgang til råd og vejledning omkring hvordan netop du eller dit barn kan blive en del af foreningsdanmark - ring eller skriv meget gerne - vi er vilde med at tale sport og foreningsliv!

Fantastic that you want to follow Specialsport.dk :). As a registered activity participant you get access to advice and guidance on how you or your child can become a part of 'Club-life-denmark' - please call or write - we love to talk much more about sport and club life!

 
DATA AFTALE / DATA DEAL for Specialsport.dk

Specialsport.dks formål er at vejlede og rådgive familier, kontaktpersoner og mennesker med særlige behov og handicap, omkring muligheder for at dyrke sport og få adgang til et aktivt fritids og foreningsliv. Derfor registrerer vi kun de helt nødvendige oplysninger omkring dig som medlem: navn, fødselsdato, adresse, kommune, mobilnummer, e-mail og evt. navn, telefon og e-mail på din kontaktperson.

Disse data er registreret i vores system, men bliver ikke vist nogle steder offentligt. Dog fremgår alle medlemmer af vores samlede foreningsliste, som dokumentation for rigtigheden af antal medlemmer og geografisk forankring. Denne liste udleveres til relevante kommuner og idrætsorganisationer, på forespørgsel. I forbindelse med rapporter, undersøgelser og statistiske analyser vil vi benytte og krydstabulere overordnede data, hvilket ikke vil være i sammenhæng med konkret navngivning af medlemmer.

Arbejdet med dine og andre medlemmers data hjælper os til at skabe fokus på foreningsidrætten til mennesker med særlige behov og handicap, og samtidig arbejde på både et praktisk og strategisk niveau omkring udvikling af specialsporten i Danmark.

ENGLISH
Specialsport.dk's purpose is to guide and advise families, contact persons and people with special needs and disabilities, about opportunities to practice sports and gain access to active leisure and Club life. Therefore, we only register the absolutely necessary information about you as a member: name, date of birth, address, municipality, mobile number, e-mail and possibly name, phone and email of your contact person.

This data is registered in our system, but is not displayed in public. However, all members of our overall association list appear as proof of the correctness of the number of members and geographical anchoring. This list is handed out to relevant municipalities and sports organizations, on request. In connection with reports, surveys and analyses, we will use and cross-tabulate overall data, which, however, will not be in connection with specific naming of members.

The work with your and other members' data helps us to create a focus on sports for people with special needs and disabilities, and at the same time work on both a practical and strategic level for the development of special sports in Denmark.

Der er opstået et problem - tjek fejlmeddelelsen og prøv igen :)

This form is protected by Google reCAPTCHA the Privacy Policy and Terms of Service apply