Darganfyddwch artistiaid yn g39   //   Discover artists at g39

Cofrestrwch hyd at g39 a byddwch yn gyntaf i glywed am yr hyn sydd ar y gweill yn ein rhaglen eang - o arddangosfeydd mawr i brosiectau arbrofol, o symposia ffurfiol i ddigwyddiadau personol. Mae angen caeau sydd wedi'u marcio â *

//

Sign up to g39 and be first to hear about what's coming up in our wide-ranging programme – from major exhibitions to experimental projects, from formal symposia to intimate events. Fields marked with a * are required

 

 

 

Mae problem gyda'r ffurflen hon - cywirwch y gwallau a rhoi cynnig arall arni / There is a problem with this form - correct the errors and try again

This form is protected by Google reCAPTCHA the Privacy Policy and Terms of Service apply