Sut alla i helpu g39?  //   How can I help g39?

Mae g39 yn elusen gofrestredig ac rydym yn dibynnu ar help llaw o bob cwr. Os ydych chi am ein cefnogi, mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi helpu, beth bynnag eich sefyllfa ariannol.

//

g39 is a registered charity and we rely on a lot of different helping hands. If you want to support us there are a number of ways that you can help, however small your purse may be.

 

 

I am a UK taxpayer and understand that if I pay less Income Tax and/or Capital Gains Tax than the amount of Gift Aid claimed on all my donations in that tax year it is my responsibility to pay any difference. // Rwy'n drethdalwr yn y DU ac rwy'n deall, os ydw i'n talu llai o dreth incwm a/neu dreth enillion cyfalaf na swm y Rhodd Cymorth a hawliwyd ar fy holl roddion yn y flwyddyn dreth honno, mai fy nghyfrifoldeb i yw talu unrhyw wahaniaeth.


Mae problem gyda'r ffurflen hon - cywirwch y gwallau a rhoi cynnig arall arni / There is a problem with this form - correct the errors and try again


This form is protected by Google reCAPTCHA the Privacy Policy and Terms of Service apply