Rise and Take Action against Domestic Abuse.

Challenge yourself to achieve something incredible, and raise funds to ensure we can reach every woman, girl, and family in desperate need of our life-saving services.

How you get involved is up to you; start a Couch to 5k programme, go for a swim every week for a month, sign up to the Cardiff Half, or brave the skies and do a tandem skydive. Raising funds for Cardiff Women's Aid can help you achieve your goal, and help some of the most vulnerable people in Cardiff to rebuild their lives.

For more information please email elin.evans@cardiffwomensaid.org.uk.

 

 

Codwch a Gweithredwch i roi diwedd i Gamdriniaeth Ddomestig

Heriwch eich hun i wneud rhywbeth anhygoel, a chodwch arian i sicrhau y gallwn ni cefnogi pob menyw, plentyn, a theulu sydd angen ein gwasanaethau hanfodol.

Mae lan i chi sut i gymryd rhan; gallwch ddechrau rhaglen Couch to 5k, nofio bob wythnos am fis, cofrestru ar gyfer Hanner Marathon Caerdydd, neu wneud skydive! Gall codi arian ar gyfer Cymorth i Fenywod Caerdydd eich helpu i gyrraedd eich gôl, a helpu pobl yng Nghaerdydd dan berygl neu yn dioddef o gamdriniaeth a thrais i ailadeiladu eu bywydau.

I gael rhagor o wybodaeth  e-bostiwch elin.evans@cardiffwomensaid.org.uk.There is a problem with this form - please correct the errors and re-try

  

This form is protected by Google reCAPTCHA the Privacy Policy and Terms of Service apply